شرکت تعاونی خدمات فرهنگی هنری دانش آموزش میثاق مراغه:

مراغه خیابان اوحدی – میدان دروازه (نارون) اول کوچه قم شمالی پلاک۱۳۹/۲ شرکت تعاونی خدمات فرهنگی میثاق -

شرکت تعاونی خدمات فرهنگی – آموزشی دانش آموزی میثاق مراغه

کد پستی: ۵۵۱۳۹۵۶۳۳۹

پست الکترونیکی:

info@avvalinketab.ir

taavoni_87@yahoo.com

تلفن های تماس:   ۰۴۱۳۷۲۵۰۱۸۴  و  ۰۹۱۴۸۳۰۹۴۳۷

موقعیت یاب اینترنتی(نقشه راهنما)

شرکت تعاونی میثاق مراغه طبق اساسنامه مصوبه خدمات فرهنگی و هنری خودرا درقالب بندهای مشروحیه ذیل ارایه میدهد.

۱- فروش انواع کتاب ( درسی -کمک آموزشی – امام ورهبری-  اعتقادی – پرورشی – مذهبی – روانشناسی – خانه وخانواده – جبهه و جنگ و شهداء – کودکانه و جوانان و…)

۲- انواع نرم افزار درسی و قرآنی و کمک آموزشی

۳ – برگزاری مسابقات فرهنگی وهنری و پرورشی وارایه پاسخنامه های کامپیوتری برای مدارس (ابتدایی -راهنمایی و دبیرستان ) درتمامی رشته های ریاضی – تجربی – انسانی – فنی وحرفه ایی وکارودانش

۴- برگزاری آزمون های علمی – المپیادی – تیزهوشان و نمونه دولتی و کنکوری و   آزمون های پیشرفت تحصیلی