دسته محصول : پزشکی و طب سنتی
راهنمای

کد کتاب :۵۸۹

نویسنده:مکونوچی آلیسون

مترجم:مرضیه دهشیخی

نشر:گلستان ادل

تعداد صفحه:۴۴۶

قیمت:۱۵۰۰۰۰ریال

شماره شابک کتاب :۹۷۸۹۶۴۶۳۸۵۸۹۴

150000
120000 ریال
خرید

ديدگاه ها بسته شده است .