تجارت

کدکتاب:۵۲۲۴

نویسنده:عباس رحیمی(استاد حوزه و دانشگاه)

نشر:جمال

تعدادصفحه:۹۳

قیمت:۹۰۰۰ ریال

سال انتشار:۱۳۸۷

9000
7000ریال
خرید

ديدگاه ها بسته شده است .