تاریخ

کدکتاب:۵۰۵۶

نویسنده:یوسف بیگ بابا پور-افسانه حصیری

نشر:مجتمع ذخایر اسلامی-قم

تعدادصفحه:۱۸۲

قیمت:۶۰۰۰۰ ریال

سال انتشار:۱۳۸۸

به روایت تصویر و سند

دفتر اول:میراث باستانی و فرهنگی

 

60000
40000ریال
خرید

ديدگاه ها بسته شده است .