دسته محصول : مذهبی و اعتقادی
مثنوی

کدکتاب:۵۰۵۴

نویسنده:سید علیرضا ذاکر توسی

نشر:نسیم ظهور

تعدادصفحه:۱۶۶

قیمت:۳۰۰۰۰ ریال

سال انتشار:۱۳۸۹

با گریز به مصائب اهل بیت(ع)

به کوشش حاج فردوسی

شماره شابک کتاب :۹۷۸۶۰۰۶۱۴۵۲۳۵

 

30000
24000ریال
خرید

ديدگاه ها بسته شده است .