دسته محصول : روانشناسی و تربیتی
شیوه

کدکتاب:۵۰۰۱

نویسنده:دکتر جان گری                     مترجم:طیبه احمدی جاوید

نشر:خرد آذین

 تعدادصفحه:۱۲۸

قیمت:۵۰۰۰۰ ریال

سال انتشار:۱۳۹۳

50000
40000 ریال
خرید

ديدگاه ها بسته شده است .