کدکتاب:۵۰۲۶ نویسنده:سید جلال جلالی نشر:لؤلؤ و مرجان تعدادصفحه:۲۳۲ قیمت:۱۲۵۰۰۰ ریال سال انتشار:۱۳۸۵

کدکتاب:۵۰۲۲ نویسنده:شبنم سلطانی راد نشر:نیکان کتاب تعدادصفحه:۲۲۰ قیمت:۸۵۰۰۰ ریال سال انتشار:۱۳۹۳

کدکتاب:۴۸۷۴ نویسنده:حمیدرضا مجد آبادی نشر:پروان  تعدادصفحه:۲۴۳ قیمت: ۹۵۰۰۰ریال سال انتشار:۱۳۸۹

کدکتاب:۴۸۷۲ نویسنده:حمیدرضا مجد آبادی نشر:پروان  تعدادصفحه:۲۲۴ قیمت:۶۵۰۰۰ ریال سال انتشار:۱۳۸۹

کدکتاب:۴۸۶۴ نویسنده:محمد تقی جودی-علی علوی نشر:المصطفی  تعدادصفحه:۲۲۴ قیمت:۱۵۰۰۰۰ریال سال انتشار:۱۳۹۰

کدکتاب:۴۷۵۵  نویسنده:منوچهر ترکمان نشر:شرکت چاپ و نشر ایران تعدادصفحه:۱۶۸ قیمت:۳۳۰۰۰﷼ سال انتشار:۱۳۶۹  

کدکتاب:۴۷۵۳  نویسنده:بابا احمد سلطانپور نشر:احرار تبریز تعدادصفحه:۱۶۰ قیمت:۱۵۰۰۰﷼ سال انتشار:۱۳۹۲  

کدکتاب:۴۷۴۷  نویسنده:حسن گلچین نشر:مرکز اسناد انقلاب اسلامی تعدادصفحه:۸۸ قیمت:۹۰۰۰﷼ سال انتشار:۱۳۹۳  دانستنیهای انقلاب اسلامی برای جوانان

کدکتاب:۴۷۳۸  نویسنده:علیرضا دانایی نشر:سعید نوین تعدادصفحه:۱۲۷ قیمت:۲۲۰۰۰﷼ سال انتشار:۱۳۹۱  برگزیده اشعار در وصف مولا علی(ع) نوع شعر:قصیده

کدکتاب:۴۷۱۳  نویسنده:دکتر بهروز ثروتیان نشر:شرکت چاپ و نشر بین الملل تعدادصفحه:۴۱۸ قیمت:۷۵۰۰۰﷼ سال انتشار:۱۳۹۱

کدکتاب:۴۷۰۷  نویسنده:حاج بیوک محمد زاده آذرشهری(متخلص به نادم عاصی) نشر:مولف تعدادصفحه: ۲۸۶ قیمت:۳۰۰۰۰﷼ سال انتشار:۱۳۸۵

کدکتاب:۴۵۵۳ نویسنده:سید ناصر حسینی پور نشر:سوره مهر تعدادصفحه:۸۰۸ قیمت:۲۲۹۰۰۰﷼

کدکتاب:۴۴۲۵ نویسنده:پوریا شیر محمدی نشر:راستی نو تعدادصفحه:۳۲ قیمت:۲۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۴۴۲۳ نویسنده:پوریا شیر محمدی نشر:راستی نو تعدادصفحه:۳۲ قیمت:۲۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۴۴۲۱ نویسنده:پوریا شیر محمدی نشر:راستی نو تعدادصفحه:۳۲ قیمت:۲۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۴۴۱۹ نویسنده:پوریا شیر محمدی نشر:راستی نو تعدادصفحه:۳۲ قیمت:۲۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۴۴۱۷ نویسنده:پوریا شیر محمدی نشر:راستی نو تعدادصفحه:۵۰ قیمت:۲۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۴۴۱۵ نویسنده:پوریا شیر محمدی نشر:راستی نو تعدادصفحه:۳۲ قیمت:۲۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۴۴۱۳ نویسنده:پوریا شیر محمدی نشر:راستی نو تعدادصفحه:۲۰ قیمت:۲۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۴۴۱۱ نویسنده:پوریا شیر محمدی نشر:راستی نو تعدادصفحه:۲۰ قیمت:۲۰۰۰۰﷼ب

کدکتاب:۴۴۰۹ نویسنده:پوریا شیر محمدی نشر:راستی نو تعدادصفحه:۲۰ قیمت:۲۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۴۴۰۷ نویسنده:پوریا شیر محمدی نشر:راستی نو تعدادصفحه:۲۰ قیمت:۲۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۴۱۶۶ نویسنده:دکتر مهدی اکبری نشر:مکتب اسنوند تعدادصفحه:۱۵۹ قیمت:۱۰۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۴۱۶۴ نویسنده:دکتر مهدی اکبری نشر:مکتب اسنوند تعدادصفحه:۱۹۳ قیمت:۱۲۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۳۳۷۰ نویسنده:مسعود غلامیه و یوسف بیگ بابا پور نشر:مجمع ذخائر اسلامی تعدادصفحه:۲۳۷ قیمت:۱۰۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۳۳۶۸ نویسنده:مسعود غلامیه و یوسف بیگ بابا پور نشر:مجمع ذخائر اسلامی تعدادصفحه:۱۶۳ قیمت:۱۰۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۳۳۶۶ نویسنده:مسعود غلامیه و یوسف بیگ بابا پور نشر:مجمع ذخائر اسلامی تعدادصفحه:۱۴۹ قیمت:۱۰۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۳۳۶۴ نویسنده:مسعود غلامیه و یوسف بیگ بابا پور نشر:مجمع ذخائر اسلامی تعدادصفحه:۲۳۷ قیمت:۱۰۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۳۳۶۲ نویسنده:مسعود غلامیه و یوسف بیگ بابا پور نشر:مجمع ذخائر اسلامی تعدادصفحه:۱۱۴ قیمت:۴۰۰۰۰﷼ شماره شابک کتاب:۹۷۸۹۶۴۹۸۸۱۹۶۶

کدکتاب:۳۳۶۰ نویسنده:مسعود غلامیه و یوسف بیگ بابا پور نشر:مجمع ذخائر اسلامی تعدادصفحه:۲۵۹ قیمت:۶۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۳۳۵۸ نویسنده:مسعود غلامیه و یوسف بیگ بابا پور نشر:مجمع ذخائر اسلامی تعدادصفحه:۱۲۰ قیمت:۳۶۰۰۰﷼

کدکتاب:۳۲۳۶ نویسنده:احمدسلطانپور نشر:احرار تعدادصفحه:۴۷ قیمت:۱۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۳۲۱۸ نویسنده:الهام امیری زاده نشر:سپهرادب تعدادصفحه:۳۸۳ قیمت:۱۰۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۳۲۰۸ نویسنده:عباس داروغه نشر:راهیان سبز تعدادصفحه:۸۰ قیمت:۵۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۳۲۰۴ نویسنده:محسن حافظی نشر:آوای رها تعدادصفحه:۳۱۱ قیمت:۲۲۰۰۰﷼ مجموعه شعرسوگواری عاشورایی

کدکتاب:۳۱۹۰ نویسنده:محسن حافظی نشر:جمال تعدادصفحه:۲۸۰ قیمت:۲۳۰۰۰﷼

کدکتاب:۳۱۵۶ نویسنده:سیدجلال جلالی نشر:لولومرجان تعدادصفحه:۲۳۲ قیمت:۱۲۵۰۰۰﷼

کدکتاب:۳۱۵۴ به کوشش :حمیدرضا مجدآبادی نشر:پروان تعدادصفحه:۱۶۰ قیمت:۵۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۳۱۵۲ به کوشش :حمیدرضا مجدآبادی نشر:پروان تعدادصفحه:۱۰۲ قیمت:۴۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۳۱۵۰ نویسنده:خواجه عبدالله انصاری نشر:مبین اندیشه تعدادصفحه:۱۶۰ قیمت:۴۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۳۱۴۸ براساس نسخه :محمدعلی فروغی نشر:پروان تعدادصفحه:۱۵۱ قیمت:۵۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۳۱۲۹ نویسنده:پوریا شیرمحمدی نشر:راستی نو تعدادصفحه:۵۰ قیمت:۲۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۳۱۱۰ نویسنده:سعدی شیرازی نشر:مبین اندیشه تعدادصفحه:۳۶۰ قیمت:۷۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۳۱۰۸ نویسنده:شیخ اجل سعدی نشر:پروان تعدادصفحه:۱۹۱ قیمت:۶۰۰۰۰﷼ براساس نسخه محمد علی فروغی

کدکتاب:۳۱۰۶ نویسنده:حکیم عمر خیام نشر:مبین اندیشه تعدادصفحه:۱۰۲ قیمت:۳۵۰۰۰﷼

کدکتاب:۳۰۹۴ نویسنده:کاظم سعیدپور نشر:جمال تعدادصفحه:۲۱۸ قیمت:۵۵۰۰۰﷼

کدکتاب:۳۰۹۰ نویسنده:بهروز ایمانی نشر:اختر تعدادصفحه:۱۲۷ قیمت:۲۵۰۰۰﷼

کدکتاب:۳۰۸۶ نویسنده:سمیه (سوین )اسبق نشر:احرار تعدادصفحه:۹۶ قیمت:۳۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۳۰۸۴ نویسنده:سمیه (سوین) اسبق نشر:احرار تعدادصفحه:۵۶ قیمت:۳۵۰۰۰﷼

کدکتاب:۳۰۸۲ نویسنده:حمیدرضا مجدآبادی نشر:پروان تعدادصفحه:۱۵۸ قیمت:۵۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۳۰۸۰ نویسنده:حمیدرضا مجدآبادی نشر:پروان تعدادصفحه:۲۱۵ قیمت:۶۵۰۰۰﷼

کدکتاب:۳۰۷۰ نویسنده:احمدنفیسی نشر:تهران تعدادصفحه:۲۱۶ قیمت:۴۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۳۰۵۳ نویسنده: ر . اشکباری نشر:احرار تعدادصفحه:۳۲۴ قیمت:۶۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۳۰۴۷ نویسنده:ناصرپایگذار نشر:احرار تعدادصفحه:۱۲۴ قیمت:۲۵۰۰۰﷼

کدکتاب:۳۰۴۴ نویسنده:فریبا محمدپور نشر:احرار تعدادصفحه:۱۴۴ قیمت:۲۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۳۰۴۰ نویسنده:یوسف علیپور باغبان نژاد نشر:احرار تعدادصفحه:۶۱ قیمت:۱۲۰۰۰﷼

کدکتاب:۳۰۳۰ نویسنده:یوسف علیپور باغبان نژاد نشر:احرار تعدادصفحه:۱۹۰ قیمت:۱۴۰۰۰﷼

کدکتاب:۳۰۲۶ نویسنده:رقیه میرزائی نشر:احرار تعدادصفحه:۱۱۲ قیمت:۱۸۰۰۰﷼

کدکتاب:۳۰۲۲ نویسنده:منیژه پلنگ پوش نشر:نوش تعدادصفحه:۳۴۸ قیمت:۵۲۰۰۰﷼

کدکتاب:۳۰۲۰ نویسنده:منیژه پلنگ پوش نشر:نوش تعدادصفحه:۲۷۷ قیمت:۴۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۳۰۱۶ نویسنده:منیژه پلنگ پوش نشر:نوش تعدادصفحه:۲۵۶ قیمت:۳۸۰۰۰﷼

کدکتاب:۳۰۱۲ نویسنده:محمد حسین شهریار مترجم:حسن شادبه نشر:فرهنگ اسلامی تعدادصفحه:۸۳ قیمت:۱۳۰۰۰﷼

کدکتاب:۱۹۵۷ نویسنده:الهام وفایی نشر:وفایی تعدادصفحه:۱۲۰ قیمت:۲۵۰۰۰﷼

کدکتاب:۱۹۲۷ نویسنده:محبوبه جعفری نشر:کرانه عشق تعدادصفحه:۱۸۴ قیمت:۴۵۰۰۰﷼

کدکتاب:۱۹۱۴ نویسنده:رقیه الهیاری امیردیزج نشر:احرار تعدادصفحه:۶۴ قیمت:۸۰۰۰﷼

کدکتاب:۱۵۳۶ نویسنده:فرشاد فیضی نشر:احرار تعدادصفحه:۷۱ قیمت:۴۵۰۰۰﷼ مجموعه شعرهای سپیدو نو

کدکتاب:۱۵۲۱ نویسنده:میرزاحسین خانی مینق نشر:احرار تعدادصفحه:۲۶۳ قیمت:۱۵۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۱۵۰۳ نویسنده:نظامی گنجوی نشر:پروان تعدادصفحه:۲۷۲ قیمت:۷۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۱۵۰۰ نویسنده:نظامی گنجوی نشر:پروان تعدادصفحه:۲۸۸ قیمت:۷۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۱۴۹۷ نویسنده:ع. رضایی پور نشر:نیک فرجام تعدادصفحه:۲۲۳ قیمت:۱۳۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۱۴۵۰ نویسنده:حافظ شیرازی به کوشش:بتول نوروزیان نشر:نیک فرجام تعدادصفحه:۵۳۶ قیمت:۲۸۰۰۰۰﷼ ازنسخه محمد قزوینی ودکترقاسم غنی

کدکتاب:۱۴۴۴ نویسنده:حکیم نظامی گنجوی نشر:مبین اندیشه تعدادصفحه:۳۰۸ قیمت:۷۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۱۴۳۵ نویسنده:دکتربهروز ثروتیان نشر:بین الملل تعدادصفحه:۵۶۲ قیمت:۱۸۵۰۰۰﷼ تصحیح نمایی ازروی پانزده نسخه خطی وچاپی

کدکتاب:۱۴۳۲ نویسنده:خواجه شمس الدین محمد شیرازی نشر:راه جاودان تعدادصفحه:۴۱۲ قیمت:۳۰۰۰۰۰﷼ براساس نسخه قدسی

کدکتاب:۱۴۲۹ نویسنده:سیدرضاباقریان موحد نشر:نگاران قلم تعدادصفحه:۶۱۳ قیمت:۳۲۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۱۴۱۷ نویسنده:علامه سید عبدالله شبر مترجم:صادق حسن زاده- حسین حسن زاده نشر:آل علی تعدادصفحه:۴۷۵ قیمت:۱۲۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۱۴۰۵ نویسنده:نیمایوشیج نشر:نیک فرجام تعدادصفحه:۶۱۶ قیمت:۲۹۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۱۴۰۳ نویسنده:عطارنیشابوری به کوشش:حمیدرضامجدآبادی نشر:پروان تعدادصفحه:۲۴۳ قیمت:۹۵۰۰۰﷼

کدکتاب:۱۴۰۰ نویسنده:هارولد لمب مترجم:رضازاده شفق نشر:آیینه دانش تعدادصفحه:۳۲۰ قیمت:۱۳۵۰۰۰﷼

کدکتاب:۱۳۹۴ نویسنده:سرهنگ حمید هاشمی نشر:فرهنگ وقلم تعدادصفحه:۲۷۲ قیمت:۱۰۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۱۳۸۷ نویسنده:عطارنیشابوری به کوشش :حمیدرضامجد آبادی نشر:پروان تعدادصفحه:۴۲۴ قیمت:۱۰۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۱۳۶۷ نویسنده:دکترعلی غضنفری نشر:نیلوفرانه تعدادصفحه:۸۹۶ قیمت:۳۵۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۱۲۲۵ نویسنده :محسن عباسی ولدی نشر:جامع الزهرا تعدادصفحه:۱۶۰ قیمت:۳۶۰۰۰﷼

کدکتاب:۱۱۴۳ مترجم:یلدابلارک نشر:آذین نگار تعدادصفحه:۱۷۶ قیمت:۴۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۱۱۳۴ نویسنده :مهدی نصیرمنش نشر:پیام اندیشه تعدادصفحه:۱۹۲ قیمت:۸۵۰۰۰﷼

کدکتاب:۱۱۱۵ نویسنده :احمدشوقی مترجم:مرجان سادات عرب زاه حسینی نشر:راهیان سبز تعدادصفحه:۱۲۸ قیمت:۶۵۰۰۰﷼

کدکتاب:۱۰۸۲ نویسنده :دکترپرویزآژیده نشر:احرار تعدادصفحه:۳۰۰ قیمت:۱۰۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۱۰۱۸ نویسنده:ویکتورهوگو مترجم:جوادمحیی نشر:سپهرادب تعدادصفحه:۵۱۲ قیمت:۲۳۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۱۰۱۲ نویسنده:ویکتورهوگو مترجم:جوادمحیی نشر:سپهرادب تعدادصفحه:۵۱۲ قیمت:۲۳۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۹۸۲ نویسنده:دکترسیدداودحسینی نسب اصغرعلی اقدم نشر:احرار تعدادصفحه:۷۰۰ قیمت:۸۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۹۷۳ نویسنده:مولانا جلال الدین محمدبلخی نشر:آدینه سبز تعدادصفحه:۹۵۲ قیمت:۳۸۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۹۶۷ نویسنده:سهراب سپهری نشر:نیلوفرانه تعدادصفحه:۲۸۰ قیمت:۱۵۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۸۵۳ به کوشش:کاظم عابدینی مطلق نشر:نگاران قلم تعدادصفحه:۱۰۵۶ قیمت:۳۲۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۷۹۰ نویسنده:عمان سامانی مترجم:مجیدملایی نشر:خسروشیرین تعداد صفحه:۱۴۴ قیمت :۳۰۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۷۸۷ نویسنده:نیما یوشیج نشر:سپهرادب تعداد صفحه:۷۵۲ قیمت :۲۰۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۷۷۳ نویسنده:کاظم عابدینی نشر:نگاران قلم تعداد صفحه:۵۱۱ قیمت :۹۵۰۰۰﷼

کدکتاب:۷۷۰ نویسنده:عطارنیشابوری نشر:مبین اندیشه تعداد صفحه:۳۸۰ قیمت :۷۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۷۶۱ نویسنده:عبدالطیف طسوجی نشر:فرهنگ وقلم تعداد صفحه:۶۹۶ قیمت :۶۶۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۷۵۵ نویسنده:اسماعیل هادی نشر:احرار تعداد صفحه:۸۳۶ قیمت :۱۸۰۰۰۰﷼

کدکتاب:۷۵۲ نویسنده:امیرعلی آذرطلعت نشر:احرار تعداد صفحه:۵۲۵ قیمت :۸۰۰۰۰﷼